Privacy en beleid

Home " Privacy en beleid

Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt en gepubliceerd op 1 mei 2024.

Dit privacybeleid regelt de privacyvoorwaarden van onze website Webcamcatalog.org. Termen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in ons privacybeleid, hebben de betekenis zoals gespecificeerd in onze Algemene voorwaarden die toegankelijk zijn op https://webcamcatalog.com/terms-conditions/

Uw privacy

Webcamcatalog.org voldoet aan alle wettelijke vereisten om uw privacy te beschermen. Ons privacybeleid is een juridische verklaring waarin wordt uitgelegd hoe we gegevens van u kunnen verzamelen, hoe we uw gegevens kunnen delen en hoe u het delen van uw gegevens door ons kunt beperken. In ons Privacybeleid ziet u termen met een hoofdletter. Deze termen hebben de betekenis zoals beschreven in het gedeelte Definities hieronder.

Definities

"Niet-persoonlijke informatie" is informatie die niet tot u persoonlijk herleidbaar is en die wij automatisch verzamelen wanneer u onze Website bezoekt met een webbrowser. Het kan ook openbaar beschikbare informatie bevatten die tussen u en anderen wordt gedeeld.

"Persoonlijk Identificeerbare Informatie" is niet-openbare informatie die persoonlijk tot u herleidbaar is en die wij hebben verkregen om u binnen onze Website van dienst te kunnen zijn. Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan informatie bevatten zoals uw naam, e-mailadres en andere gerelateerde informatie die u aan ons verstrekt of die wij over u verkrijgen.

Informatie die we verzamelen

Over het algemeen bepaalt u zelf de hoeveelheid en het type informatie dat u aan ons verstrekt wanneer u onze Website gebruikt.

Als Bezoeker kunt u onze website doorbladeren om meer te weten te komen over onze Website. U hoeft ons als Bezoeker geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken.

Verzamelde computergegevens

Wanneer u onze Website gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde computerinformatie door de interactie van uw mobiele telefoon of webbrowser met onze Website. Dergelijke informatie wordt doorgaans beschouwd als Niet-Persoonsgegevens. Wij verzamelen ook het volgende:

 • Cookies - Onze website maakt gebruik van "cookies" om na te gaan welke delen van onze website u hebt bezocht. Een cookie is een klein stukje data dat door uw webbrowser wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Wij gebruiken cookies om de inhoud die u op onze Website ziet te personaliseren. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van Cookies uit te schakelen. Als je echter Cookies uitschakelt, is het mogelijk dat je geen of geen correcte toegang hebt tot de functionaliteiten op onze Website. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.
 • Tracking tools van derden - We gebruiken ook tracking tools van derden om de prestaties en functies van onze Website te verbeteren. Deze tracking tools van derden zijn ontworpen om alleen Niet-persoonlijke Informatie over uw gebruik van onze Website te verzamelen. U begrijpt echter dat dergelijke tools worden gemaakt en beheerd door partijen waarover wij geen controle hebben. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor welke informatie daadwerkelijk wordt vastgelegd door deze derden of hoe deze derden deze informatie gebruiken en beschermen.
 • We gebruiken Remarketing met Google Analytics om op sites van derden te adverteren nadat u onze Site hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers, zoals Google, gebruiken cookies van de eerste partij (zoals de Google Analytics-cookie) en van derden (zoals de DoubleClick-cookie) om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Site.
 • Je kunt je afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door naar de pagina Google Ads Settings te gaan. Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw browser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
 • Automatische informatie - Wij ontvangen automatisch informatie van uw webbrowser of mobiele apparaat. Deze informatie omvat de naam van de website vanwaar u op onze Website bent gekomen, indien van toepassing, evenals de naam van de website waar u naartoe gaat wanneer u onze website verlaat. Deze informatie omvat ook het IP-adres van uw computer/proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, de naam van uw internetprovider, het type webbrowser, het type mobiele apparaat en het besturingssysteem van uw computer. We gebruiken al deze informatie om trends onder onze gebruikers te analyseren en zo onze website te verbeteren.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we van u ontvangen als volgt:

 • Onze website aanpassen - We kunnen de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons verstrekt, samen met computerinformatie die we ontvangen, gebruiken om onze website aan te passen.
 • Informatie delen met filialen en andere derde partijen - Wij verkopen, verhuren of verstrekken uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan derde partijen voor marketingdoeleinden. Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens verstrekken aan gelieerde partijen die diensten aan ons leveren met betrekking tot onze Website (d.w.z. betalingsverwerkers, hostingbedrijven voor de Website, etc.); dergelijke gelieerde partijen ontvangen alleen informatie die nodig is om de respectieve diensten te leveren en zijn gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten die het gebruik van dergelijke informatie beperken.
 • Samenvoeging van gegevens - Wij behouden ons het recht voor om alle niet-persoonlijke informatie verzameld via uw gebruik van onze Website te verzamelen en te gebruiken en dergelijke gegevens samen te voegen voor interne analyses om onze Website en Diensten te verbeteren, evenals voor gebruik of doorverkoop aan anderen. Op geen enkel moment wordt uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie opgenomen in dergelijke gegevensaggregaties.
 • Wettelijk verplichte vrijgave van informatie - We kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijk identificeerbare informatie vrij te geven, als een dergelijke vrijgave (a) wordt vereist door een dagvaarding, wet of ander juridisch proces; (b) noodzakelijk is om wetshandhavers of handhavingsinstanties van de overheid te helpen; (c) noodzakelijk is om schendingen te onderzoeken of anderszins onze Juridische voorwaarden af te dwingen; (d) noodzakelijk is om ons te beschermen tegen juridische actie of claims van derden, waaronder u en/of andere Leden; en/of (e) noodzakelijk is om de wettelijke rechten, persoonlijke/onroerende eigendommen of persoonlijke veiligheid van Webcamcatalog.org, onze Gebruikers, werknemers en gelieerde ondernemingen.

De privacy van je kind beschermen

Onze Website is niet ontworpen voor gebruik door personen jonger dan 13 jaar ("Kind"), hoewel we ons realiseren dat het kan voorkomen dat een Kind probeert aankopen te doen via onze Website. Wij controleren de leeftijd van onze Gebruikers niet en zijn niet aansprakelijk voor het controleren van de leeftijd van een Gebruiker. Als u een kind bent, vraag dan toestemming aan een ouder of voogd voordat u onze Website gebruikt. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat uw kind onze Website gebruikt, neem dan contact met ons op om de account van uw kind te verwijderen; wij behouden ons het recht voor om u te vragen om uw relatie tot het kind te verifiëren voordat wij een dergelijk verzoek honoreren. Indien wij ontdekken dat een Kind een account op onze Website heeft aangemaakt, zullen wij het account onmiddellijk verwijderen zodra wij dit ontdekken, zullen wij de informatie voor geen enkel doel gebruiken en zullen wij de informatie niet aan derden verstrekken. Als ouder van een dergelijk Kind begrijpt u echter dat u wettelijk aansprakelijk bent voor transacties die door het Kind zijn aangemaakt.

Informatie over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de GDPR (General Data Protection Regulation)

Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie, zoals beschreven in dit Privacybeleid, afhankelijk van de informatie die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van onze diensten
 • Je hebt ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons legitieme belang en uw rechten doen hier niet aan af
 • Voor betalingsverwerking
 • De wet naleven

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen
 • Het recht op correctie
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht op beperking
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om toestemming in te trekken

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Kennisgeving "Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet" voor Californische consumenten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Onder de CCPA hebben consumenten in Californië het recht om:

 • Vragen dat een bedrijf dat persoonlijke gegevens van consumenten verzamelt, de categorieën en specifieke stukken persoonlijke gegevens bekendmaakt die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
 • Vragen dat een bedrijf alle persoonlijke gegevens verwijdert die het over de consument heeft verzameld.
 • Verzoek dat een bedrijf dat persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, geen persoonlijke gegevens van de consument verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Onze Website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze directe controle vallen. Deze websites kunnen hun eigen privacybeleid hebben. Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor gelinkte websites en bieden deze links uitsluitend aan voor het gemak en de informatie van onze bezoekers. U bezoekt dergelijke gekoppelde websites op eigen risico. Deze websites vallen niet onder dit Privacybeleid. U dient het privacybeleid, indien aanwezig, van deze individuele websites te controleren om te zien hoe de beheerders van deze websites van derden uw persoonlijke informatie zullen gebruiken. Bovendien kunnen deze websites een link bevatten naar websites van onze filialen. De websites van onze filialen vallen niet onder dit Privacybeleid en u dient hun individuele privacybeleid te raadplegen om te zien hoe de beheerders van dergelijke websites uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.

Ons e-mailbeleid

Onze filialen en wij voldoen volledig aan de nationale wetgeving met betrekking tot SPAM. Je kunt je altijd afmelden voor het ontvangen van verdere e-mailcorrespondentie van ons en/of onze filialen. We gaan ermee akkoord dat we uw e-mailadres niet zullen verkopen, verhuren of verhandelen aan niet-gelieerde derden zonder uw toestemming.

Door onze site te gebruiken, stemt de gebruiker in met ons privacybeleid.

Updates privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U dient dit Privacybeleid regelmatig door te nemen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen op onze Website, via een blogbericht, per e-mail of op een andere door ons bepaalde manier. De methode die we kiezen is naar eigen goeddunken. We zullen ook de datum "Laatst bijgewerkt" aan het begin van dit Privacybeleid wijzigen. Alle wijzigingen die we aanbrengen in ons Privacybeleid zijn van kracht vanaf deze Laatst bijgewerkt datum en vervangen elk eerder Privacybeleid.

© Auteursrecht 2024
Op deze site komt geen naaktheid voor. De site voldoet aan de normen van 18 U.S.C. §2257 en de bijbehorende voorschriften. De eigenaars en beheerders van deze website zijn niet de primaire producenten (zoals gedefinieerd door 28 C.F.R. § 75.1(c)(2)) van de visuele inhoud die hier te vinden is.